צפו במוצרים ושרותים


Cloud Storage I
- 50GB of storage
- Two countries content replication
- Full RAID 1 NAS Servers
- Remote FTP/WebDAV Account!
מחיר ל - חודש אחד - $10.00 USD
מחיר ל- 3 חודשים - $10.00 USD
מחיר ל - 6 חודשים - $10.00 USD
מחיר ל - 12 חודשים - $8.33 USD
מחיר ל - 24 חודשים - $8.33 USD
מחיר ל 36 חודשים - $8.33 USD

Cloud Storage II
- 100GB of storage
- Two countries content replication
- Full RAID 1 NAS Servers
- Remote FTP/WebDAV Account!
מחיר ל - חודש אחד - $15.00 USD
מחיר ל- 3 חודשים - $15.00 USD
מחיר ל - 6 חודשים - $15.00 USD
מחיר ל - 12 חודשים - $12.50 USD
מחיר ל - 24 חודשים - $12.50 USD
מחיר ל 36 חודשים - $12.50 USD

Cloud Storage III
- 200GB of storage
- Two countries content replication
- Full RAID 1 NAS Servers
- Remote FTP/WebDAV Account!
מחיר ל - חודש אחד - $25.00 USD
מחיר ל- 3 חודשים - $25.00 USD
מחיר ל - 6 חודשים - $25.00 USD
מחיר ל - 12 חודשים - $20.83 USD
מחיר ל - 24 חודשים - $20.83 USD
מחיר ל 36 חודשים - $20.83 USD

Cloud Storage IV
- 500GB of storage
- Two countries content replication
- Full RAID 1 NAS Servers
- Remote FTP/WebDAV Account!
מחיר ל - חודש אחד - $50.00 USD
מחיר ל- 3 חודשים - $50.00 USD
מחיר ל - 6 חודשים - $50.00 USD
מחיר ל - 12 חודשים - $41.67 USD
מחיר ל - 24 חודשים - $41.67 USD
מחיר ל 36 חודשים - $41.67 USD

Cloud Storage V
- 1000GB of storage
- Two countries content replication
- Full RAID 1 NAS Servers
- Remote FTP/WebDAV Account!
מחיר ל - חודש אחד - $80.00 USD
מחיר ל- 3 חודשים - $80.00 USD
מחיר ל - 6 חודשים - $80.00 USD
מחיר ל - 12 חודשים - $66.67 USD
מחיר ל - 24 חודשים - $66.67 USD
מחיר ל 36 חודשים - $66.67 USD